Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Huisartsenpost (HAP). (10-02-2022) Vragen namens Lijst Babijn aan het gemeentebestuur van Sluis.

Aan.          : De raad en het college van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Sluiting HAP Oostburg.
Oostburg, d.d. 11-02-2022,
 
 
 
Geacht gemeentebestuur,
 
Toelichting
De huisartsenpost (HAP) Oostburg is vanaf 1 oktober 2021 bij wijze van proef ’s nachts dicht. Patiënten zijn vanaf dan tussen 24.00 en 08.00 uur aangewezen op de HAP in Terneuzen.
Door de proef is de acute huisartsenzorg voor duizenden Zeeuws-Vlamingen in de nachtelijke uren niet meer binnen een half uur rijden bereikbaar (BRON: PZC).
 
Vragen
1 (a) Is uw gemeentebestuur het met Lijst Babijn eens dat in het belang van onze inwoners en in het belang van het vestigingsklimaat en in het belang van het toerisme, deze proefsluiting per omgaande beëindigd dient te worden?
(b) Zo nee, waarom niet?
(c) Zo ja, welke stappen gaat uw gemeentebestuur dan nemen om te bewerkstelligen dat deze proefsluiting zo spoedig mogelijk wordt teruggedraaid?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij.
 
 
Hoogachtend,
 
LIJST BABIJN 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501RB Oostburg
Tel.        : 0117 452945
E-mail.  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl