Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Giftig Jacobskruiskruid. (27-07-2021) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                         Oostburg, 27 juli 2021,
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande overwoekering van Zeeland door het giftige (Sint) Jacobskruiskruid.
 
Toelichting
In een artikel in de PZC van 25 juli jl. lezen wij: ,,Dierenarts …………… van DAC (dierenartsencombinatie) Overschelde krijgt elk jaar paarden onder ogen met leverproblemen. Dan is ‘stapelingsziekte’ (vergiftiging met kruiskruid) verreweg de eerste oorzaak waar zij aan denkt, aldus ……..” (Vanwege AVG regelgeving is de naam weggelaten in het citaat.)
 
Runderen en paarden vermijden bij het grazen Jakobskruiskruid normaal gesproken, maar in tijden van droogte en voedselschaarste kunnen ze het wel gaan eten.
Jacobskruiskruid is giftig voor de meeste zoogdieren, inclusief de mens.
Tegengif of genezing is niet mogelijk; de leverschade is uiteindelijk dodelijk.
Jacobskruiskruid lijkt ook honing aan te tasten, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit.
Via melk, vlees en honing kunnen de gifstoffen dus ook bij mensen terechtkomen, deze gifstoffen kunnen tevens ook nog een verhoogde kans op kanker veroorzaken.
Een perceel met veel Jacobskruiskruid verliest zijn economische waarde, omdat de opbrengsten hiervan niet kunnen worden verkocht voor consumptie. Toch moet het wel gemaaid worden en moet het als afval worden afgevoerd en daardoor brengt het ook nog eens hoge kosten met zich mee. 
 
De ZLTO dringt aan op bestrijding en noemt de situatie urgent!
 
Vragen
  1. (a) Is uw college het eens met de ZLTO die aandringt op bestrijding van Jacobskruiskruid en de situatie urgent noemt? (b) Zo nee, waarom niet? (c) Zo ja, welke stappen gaat uw college dan ondernemen om deze problematiek aan te pakken?
  2. (a) Kan uw college bevestigen dat Jacobskruiskruid in bermen en op andere locaties is ingezaaid en nog steeds wordt ingezaaid in Zeeland?  (b) Zo ja, wie is/zijn daarvoor verantwoordelijk?                                      (c) Denkt uw college dat de kosten, voor de noodzakelijke bestrijding van deze uiterst giftige plant, o.a. gelegd kunnen worden bij die verantwoordelijke(n)?
  3. Het feit is dat als een veehouder koeien laat grazen in een weide die te weinig voedsel bevat en de koeien vervolgens ook niet bijvoert, dan krijgt die veehouder binnen de kortste keren een proces-verbaal aan zijn broek en kan zijn veestapel in beslag worden genomen!                                           (a) Is uw college, met dat feit in het achterhoofd, met ons van mening dat in de wetenschap dat als in tijden van voedselschaarste en droogte runderen en paarden wel Jacobskruiskruid gaan eten, terwijl zij dat normaalgesproken mijden, met name de dieren in de ‘Nieuwe Natuurgebieden’ gemonitord dienen te worden, omdat deze gebieden per definitie voedselarm worden ingericht?                                                     (b) Of is uw college het niet met de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens dat dierenleed/dierenmishandeling te allen tijde aangepakt dient te worden, en beter nog, dient te worden voorkomen?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter