Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid: A.P.K. keuring. (19-10-2004) Brief aan Tweede Kamer.

Aan            : Kamerlid .....................

 

Onderwerp : Verkeersveiligheid ( A.P.K. keuring ).

 

Oostburg, d.d. 19-02-2004,

 
 
 
 
 

Weledelgestrenge heer/mevrouw,

 

In het belang van de verkeersveiligheid stel ik voor de huidige A.P.K. keuring op auto’s uit te breiden met ten minste één in mijn ogen essentieel onderdeel; namelijk controle of de snelheidsindicator op de banden ( zie bijlage ) correspondeert met die vermeld in de voertuigdocumenten.

 

Afwijkingen in deze kunnen leiden tot ernstige calamiteiten en verzekeraars kunnen besluiten na een ongeval de schade niet te vergoeden aangezien het voertuig niet conform de wegenverkeerswet was goedgekeurd, met alle maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van dien.

 

De prijs van de A.P.K. keuring hoeft niet te worden aangepast daar momenteel reeds gecontroleerd wordt of  beide banden op één as van hetzelfde merk en type zijn, daarbij kan deze aanvullende controle in één moeite worden meegenomen.

 

Hopende bij deze een kleine bijdrage te hebben geleverd aan de verkeersveiligheid, verblijf ik,

 
 
 

Met de meeste hoogachting,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : +31(0)117452945

Fax.     : +31(0)117451207

E-mail :