Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

BRANDBRIEF. (05-11-2020) Brief namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zeeland.

BRANDBRIEF
Aan           : Provinciale en Gedeputeerde Staten.
Onderwerp: Oproep om per omgaande over te gaan op digitaal vergaderen.
Oostburg, d.d. 5 november 2020,
 
 
Geachte collega’s,
 
Statenvergadering
Fysiek vergaderen met Statenleden en Collegeleden (betreft meer dan 40 personen) is dat verantwoord?
Onze Commissaris van de Koning geeft in een artikel in de PZC aan van wel.
Tot op heden is een meerderheid van de Statenfracties het met hem eens.
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is echter een andere mening toegedaan.
 
Er is geen noodzaak om fysiek te vergaderen
De wetgever heeft er inmiddels in voorzien dat er rechtsgeldig digitaal op afstand kan worden vergaderd. Dus de noodzaak om fysiek te vergaderen ontbreekt.
 

Zeeland: situatie coronabesmettingen van 'zorgelijk' naar niveau 'ernstig'

Het aantal positief geteste mensen in Zeeland is de afgelopen week zo sterk gestegen dat de regio Zeeland van 'zorgelijk' nu naar het predicaat 'ernstig' gaat. De afgelopen week zijn 884 mensen positief getest. Dat blijkt uit cijfers van de GGD, die de situatie 'zorgwekkend' noemt (bron: Omroep Zeeland d.d. 4-11 jl.).
 
Voorbeeldfunctie

De boodschap van onze rijksoverheid is helder: ,,Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan”.

Weliswaar wordt er een uitzondering gemaakt voor o.a. provinciale besturen.
Maar waarom moet je persé gebruik maken van die uitzonderingspositie, is dat nodig? Is dat verantwoord? Is dat een goed voorbeeld?
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is de mening toegedaan dat wij geen gebruik moeten maken van deze uitzonderingspositie, omdat er geen noodzaak bestaat om fysiek te vergaderen en risico’s op besmetting zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Wij vinden fysiek vergaderen, in het licht van het exponentieel toenemend aantal besmettingen in Zeeland, daarenboven ook niet verantwoord. Tot slot vinden wij het ook geen goed voorbeeld voor anderen.
Oproep
Daarom melden wij ons langs deze weg af voor de Statenvergadering van vrijdag 6 november a.s. en roepen u allen op, om per omgaande te besluiten over te gaan op digitaal vergaderen.
 
Alleen zo krijgen we samen corona eronder!
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
François Babijn (Fractievoorzitter)