Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT compensatiepakket marinierskazerne. (06-07-2020) Amendement namens (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 10-07-2020.

<br /> <strong>Amendement met betrekking tot agendapunt 8.1.4. Statenvoorstel compensatie marinierskazerne - 20020990, van het lid </strong><strong>Fran&ccedil;ois Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>Statenvergadering d.d. 10-07-2020.</strong><br /> &nbsp;<br /> De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:<br /> &nbsp;<br /> Amendement m.b.t. agendapunt 8.1.4. &lsquo;Statenvoorstel compensatie marinierskazerne&rsquo; - 20020990.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Het ontwerp besluit wordt op punt 1 als volgt gewijzigd:</strong><br /> &nbsp;<br /> <ol> <li> <strong>Op voorwaarde dat wordt toegevoegd aan het compensatiepakket dat de tol voor de Westerscheltetunnel voor Zeeuwse ingezetenen wordt afgeschaft, </strong>goedkeuring te verlenen aan de bestuursovereenkomst inzake het compensatiepakket voor de marinierskazerne.</li> </ol> &nbsp;<br /> <strong>Toelichting:</strong><br /> <ol> <li> De afschaffing van de tol voor Zeeuwse ingezetenen zou de bereikbaarheid in de provincie ten goede komen. Andere gebruikers blijven tol betalen maar aangezien deze t.o.v. de lokale gebruikers veelal minder gebruik maken van de tunnel is dit verdedigbaar. Ook voorkomt dit aanzuigende werking van internationaal (vracht)verkeer.</li> <li> Deze aanpassing kost, t.o.v. het volledig tolvrij maken van de Westerscheldetunnel, geen 450 miljoen Euro!</li> <li> Om dit rechtsgeldig toe te kunnen passen, kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de constructie die toegepast is door de veerdienst TESO om de eilandbewoners van Texel te kunnen bevoordelen.</li> </ol> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)</strong><br /> &nbsp;<br /> Fran&ccedil;ois Babijn<br /> &nbsp;<br />