Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Onderbezetting politie Zeeland. (01-07-2020) Vragen namens (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                               
                                                                                                                   Oostburg, 1 juli 2020,
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. artikel PZC d.d. 30 juni jl.: ,,Onderbezette politie Zeeland: veiligheid staat niet op het spel”.
 
Toelichting
In het artikel lezen wij:
,,De politie in Zeeland komt momenteel 20 politiemensen op straat te kort. Dat is zo'n 4 procent van de totale formatie die 521 politiemensen telt. ,,Ja, we kampen met onderbezetting, maar we kunnen nog steeds onze taken uitvoeren. De veiligheid is absoluut niet in het geding. Zeeuwen kunnen op ons rekenen”, zegt de Zeeuwse districtschef Joost Manusama.
De onderbezetting bij de Zeeuwse politie speelt al jaren. Het personeelstekort heeft vooral te maken met sterke vergrijzing en achterblijvende instroom van jonge agenten. Maandag sloegen de vijf Vlissingse coalitiepartijen niettemin alarm. Volgens hen komt het Basisteam Walcheren elke dag 35 voltijds politiemensen te kort. Zo zet Zeeland de deur open voor criminelen, beweren ze.”
Vragen
  1. (a) Deelt uw college de zorgen die geuit zijn door de vijf Vlissingse coalitiepartijen? (b) Zo nee, waarom niet?
  2. Een belangrijk onderdeel van het compensatiepakket MARKAZ is de komst van een zogenaamde ‘Law Delta’ welke bestaat uit een extra beveiligde gevangenis, een beveiligd hotel voor rechters en een extra beveiligde rechtbank. Is uw college net als de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bezorgd, dat een dergelijke vestiging extra criminele activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van georganiseerde ontsnappingspogingen of aanslagen, zou kunnen aantrekken?
  3. (a) Acht uw college het net als de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van groot belang, dat er ook daarom extra politiecapaciteit wordt aangetrokken om de veiligheid van onze burgers te kunnen garanderen? (b) Zo nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter