Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid (11-11-2004) Spoorvorming Rijksweg N58 Schoondijke Oostburg.

Aan            : Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland ( R.O.V.Z. ).

                     T.a.v. Dhr. H. Osinga.
 

Onderwerp : Gevaarlijke spoorvorming Rijksweg N58.

 

Oostburg, d.d. 11-11-2004,

 
 
 
 

Geachte heer Osinga,

 

Het naar aanleiding van de openstelling van de Westerscheldetunnel sterk toegenomen verkeersaanbod binnen ons gebied geeft aanleiding tot een verhoogde slijtage van de wegen. Gelet op de talloze klachten die mij bereiken wil ik U bij deze attenderen op de ontstane spoorvorming die in beide richtingen het verkeer op de N58 tussen Oostburg en Schoondijke in gevaar brengt. Om te voorkomen dat dit aanleiding gaat geven tot het ontstaan van onnodige ongevallen verzoek ik U onverwijld aan de bel te trekken bij de bevoegde instanties.

 

Hopende op een kordate bemiddeling Uwerzijds, verblijf ik,

 
 
 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax.     : 0117 451207

E-mail :