Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Mantelzorgvriendelijke Werkgever. (09-12-2019) Namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), bestemd voor Statenvergadering d.d. 13-12-2019.

MOTIE Mantelzorgvriendelijke Werkgever.
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 13 december 2019,


 
Constaterende dat:
  • De Rijksoverheid streeft naar een burgermaatschappij waar zelfredzaamheid voorop staat;
  • Daarom zorg voor hulpbehoevenden en ouderenzorg zoveel mogelijk door mantelzorgers (kinderen, buren of anderen) dient te worden uitgevoerd;
  • Het de bedoeling is dat hulpbehoevenden, pas als dit niets oplevert of de zorgbehoefte dusdanig hoog is opgelopen, een beroep kunnen doen op overheidsregelingen;
 
Overwegende dat:
  • Er o.a. door vergrijzing steeds meer mantelzorgers bijkomen;
  • Mantelzorgers steeds langer en ook zwaarder belast worden;
  • Werkgevers een belangrijke rol kunnen spelen door mantelzorgers te faciliteren en vervolgens dit kunnen uitdragen door een erkenning (Mantelzorgvriendelijk) aan te vragen;
  • Dit ook in het belang van de werkgevers zelf is omdat zo de kwaliteit van het door een mantelzorger geleverde werk op peil kan blijven, ‘verloop’ kan worden beperkt en een mogelijk ziekteverzuim kan worden voorkomen;
 
Draagt het college op:
Eerst zelf het goede voorbeeld te gaan geven door de provinciale organisatie op de kortst mogelijke termijn mantelzorgvriendelijk te maken en als bewijs een erkenning aan te vragen, en zich vervolgens bestuurlijk in te zetten om hetzelfde te bewerkstelligen bij alle Zeeuwse gemeenten en het Waterschap.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)             
 
François Babijn                                                         H.G.A. (Bertie) Steur