Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Traumahelikopter (28-10-2002) Reactie Directie M.U.G. Brugge (BE).


 
 
 

Brugge, 28 oktober 2002

 
 
 
 

Geachte Heer Babijn,

 
 

Betreft:        MUG-Helikopter West-Vlaanderen

 
 

Naar aanleiding van Uw interventie op het minisymposium "De MUG-Helikopter West-Vlaanderen, wat na 2002?" van 17-10-2002 jongstleden en Uw bijkomende vragen per e-mail gesteld, zijn wij zo vrij onze mening hieromtrent te formuleren.

 

Laat ons U bij deze herinneren aan ons permanent aankloppen bij de Nederlandse overheid om een financiële bijdrage in het solidariteitsfonds van de MUG-Helikopter.

Op 19 april 2000 organiseerde voormalig burgemeester van Sluis-Aardenburg, dhr Van Liere, een conferentie ter ondersteuning van ons project. Op die dag waren veel politieke functionarissen aanwezig die het nut van onze inzetten in Zeeland beaamden. Deze vergadering werd in Middelburg vervolgd op 13 oktober 2000, waar toen specifiek over financiële steun werd gedebatteerd.

 

Reeds in 2001 werd door de commissie LSHV voor de oprichting van MMT's in Nederland de interventiegebieden voor de helikopterinzet in Nederland bepaald. Hierbij werd rekening gehouden met equidistantielijnen waarbij éénieders interventiegebied werd afgebakend. Deze equidistantielijnen waarbij grensoverschrijdende hulp (zowel uit België als Duitsland) werd ingecalculeerd, werden in de vergadering van 26 oktober 2001 door éénieder goedgekeurd. Deze gegevens kan U navragen bij Drs. Paul J.C.M. Coumans, projectmanager, Traumacentrum Zuid West Nederland, Erasmus MC, centrumlocatie, postbus 2040 3000 CA Rotterdam (tel 010 463.5183, fax 010 463.5039). Er werd toen ook financieel uitgekeken naar de reële kostprijs voor deze interventies. Toen reeds rekening houdend met een toename van de interventies, werd een budget voor België weerhouden van toenmalig 125000 Gulden (of +/- 57000 Euro) boven op de gemeentelijke bijdragen. Tot op heden hoorden wij hieromtrent niets meer.

 

Wij kunnen U ook melden dat in tegenstelling met wat U gemeld wordt, wel degelijk  bij elke jaarlijkse aanvraag tot bijdrage aan de Nederlandse gemeentebesturen het bedrag van 0.25 Euro/inw/jaar vermeld staat. Naar de inwonersaantallen die U ons per kerende liet geworden betekent dit tot op heden helaas slechts een gemiddelde bijdrage van 0.07 Eur/inw/jaar. Wij zijn niet eens zeker dat ieder gemeentebestuur in ons interventiegebied wel degelijk zijn bijdrage levert. Voorheen werd ons terdege door politieke functionarissen steeds met overtuiging gemeld dat de bijdragen uit Zeeuws-Vlaanderen correct werden gestort. Uit Uw gegevens blijkt dat indien iedere Zeeuw de juiste bijdrage zou leveren, dit een meerinkomst van minimum 18000 Euro per jaar in het solidariteitsfonds zou genereren, wat voor een low-cost non-profit organisatie een hele hap uitmaakt. Wij zouden het heel jammer vinden onze prijzen voor interventies op Nederlands grondgebied te moeten opdrijven naar de reële kostprijs door een gebrek aan bijdrage binnen het solidariteitsfonds.

 

Wij zijn ervan overtuigd kwalitatief hoogstaande medische dringende hulp aan de Nederlandse bevolking aan te bieden en dit aan zeer aanvaardbare prijzen. Binnen de Europese gedachtegang is grensoverschrijdende hulpverlening vanzelfsprekend. De Zeeuwse bevolking kan genieten van beperkte interventietijden vanuit Brugge. In het belang van de patiënt blijven we van uit Brugge overtuigend in Nederland interveniëren. Wij zijn U zeer dankbaar dat U ons in deze overtuiging blijft steunen.

 
 

Met vriendelijke groet

 
 
 

Dr. Nicolas Müller

Dr. Patrick Martens
Dr. Eric Gheeraert