Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT m.b.t. Afschaffing Ecologisch Bermbeheer. (21-02-2018) AMENDEMENT namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 02-03-2018.

AMENDEMENT m.b.t. agendapunt 8.1 Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland – 17028627 en de Bijlage, van het lid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
 
Statenvergadering d.d. 02-03-2018.
 
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Afschaffing Ecologisch Bermbeheer
 
 
Constaterende dat:
 
  • Om te kunnen voldoen aan de basis betekent dat er voor de periode 2018-2027 conform de huidige berekeningen een budget nodig is van € 114,1 miljoen. Op grond van de huidige budgetten betekent dit een tekort van in totaal € 12,8 miljoen.
  • Ecologisch bermbeheer op generlei wijze bijdraagt aan verkeersveiligheid en onze provincie Zeeland al meer dan voldoende doet op “natuur gebied” (zie antwoord College van GS inzake art. 44 vragen aangaande ‘Zeeuwse Bloemen Rivièra’);
 
Overwegende dat:
 
  • Door afschaffing van ecologisch bermbeheer op jaarbasis 83.000 Euro bespaard kan worden tot en met 2021;
 
Het ontwerp besluit wordt als volgt gewijzigd:
 
Het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland vast te stellen met uitzondering van het ecologisch bermbeheer en het hierdoor vrijvallende bedrag van € 83.000 tot en met 2021 te gebruiken voor vermindering van het tekort van het onderhoudsbudget infrastructuur.
 
 
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
François Babijn