Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Statenvergadering 02-03-2018. (12-02-2018) Motie namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 2 maart 2018.

 
MOTIE m.b.t. Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) in relatie tot het intrekken van hun bezwaar tegen de aanleg van de 380kV-lijn


van het lid François Babijn, Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 02 maart 2018,


Constaterende dat:
 
  • De milieuclubs, waaronder de ZMf, hun “ziel” voor zilverlingen hebben verkocht aan Tennet (zie voorpagina PZC d.d. 7 februari 2018: ‘Natuurclubs verkopen ziel voor zilverlingen’);
 
 
Overwegende dat:


  • De ZMf een door de provincie Zeeland gesubsidieerde instelling is;
  • De ZMf een beroep kan doen op projectsubsidies van de provincie én op bijdragen van bedrijven;
  • De ZMf in het verleden vaak subsidiegeld heeft ingezet om procedures c.q. rechtszaken aan de spannen tegen de diverse overheden en er daardoor nog meer gemeenschapsgeld en daarenboven ook nog kostbare tijd verloren is gegaan (tijd is geld);
  • De ZMf inzake de 380kV-lijn duidelijk gekozen heeft voor “zilverlingen” i.p.v. het opkomen voor hun/maatschappelijke belangen en daarmee hebben zij naar de mening van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) ethische grenzen overschreden en hun integriteit ter discussie gesteld;
 
Draagt het College van Gedeputeerde Staten op:

De subsidierelatie met de ZMF, om bovenstaande moverende redenen, per omgaande te beëindigen.
 


En gaat over tot de orde van de dag,
 
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
François Babijn