Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen aan het College van Sluis. (07-02-2018) Vragen namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

VRAGEN AAN COLLEGE GEMEENTE SLUIS d.d. 07-02-2018
 
Nieuwe damwanden haven Breskens.
Klopt het dat bij extreem hoog water, als de kades overstromen, er zand wegspoelt onder het wegdek? Indien dat klopt, hoe wordt dit dan aangepakt en wie draait er op voor de kosten? Zijn de nieuwe damwanden te kort?
 
Jeugdzorg; omgang met vertrouwelijke persoonsgegevens.
Landelijke wetgeving schrijft klip en klaar voor op welke wijze er moet worden omgegaan met vertrouwelijke persoonsgegevens.
Aan de andere kant doen betrokken organisaties steeds vaker een beroep op overheden, waaronder ook onze gemeente Sluis, om dergelijke vertrouwelijke persoonsgegevens te verstrekken.
Hoe gaat Sluis hier mee om?
 
Gemeentelijke aanbestedingen.
De gemeenteraad heeft uw College in het verleden meerdere malen op het hart gedrukt bij aanbestedingen, indien mogelijk, plaatselijke partijen voorrang te geven, teneinde de plaatselijke economie te stimuleren.
Kan de raad een overzicht krijgen waaruit blijkt of dat ook daadwerkelijk gelukt is? (Bijvoorbeeld: aan wie wordt het gemeentelijk drukwerk uitbesteed?)
 
VeiligheidsRegio Zeeland.
Tijdens een openbare presentatie, d.d. 10-01-2018, kwam naar voren dat de VRZ in 2019 minimaal 760.000 Euro te kort komt. Tevens werd er aangegeven dat de mogelijke effecten van EMERGO nog onzeker zijn; dat betekent dat het tekort nog verder kan oplopen!
Programma VeiligheidsRegio Zeeland (VRZ) reis naar Kent.
Van 6 tot en met 8 maart 2018 staat er een bestuurstweedaagse naar Kent UK op het programma.
Lijst Babijn maakt wederom bezwaar tegen de wijze waarop de VRZ gemeenschapsmiddelen inzet. Een noodlijdende organisatie die telkens komt bedelen om extra financiële middelen zou naar onze mening een terughoudender bestedingsbeleid dienen te voeren; is uw College het eens met ons standpunt? Zo ja, gaat u dat standpunt dan per direct overbrengen aan de VRZ?
 
 
LIJST BABIJN
François Babijn (Fractievoorzitter)