Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Traumahelikopter (27-01-2003) Brief aan TV programma "Ook Dat Nog".

Aan            : Ook dat nog.

Onderwerp : Traumahelikopter Brugge (BE).

Oostburg, 27-01-2003.

 
 
 

Geachte heer/mevrouw,

 

Bij deze richt ik, nadat ik vele maanden vergeefs geprobeerd heb in het belang van de Zeeuwse bevolking steun te vinden voor het behoud van de “Traumahelikopter” uit Brugge (BE), een noodkreet aan U.

 
Deze voor ons Zeeuwen zo essentiële dienstverlening, verzorgd door onze Belgische vrienden, dreigt door financiële nood te vervallen.
Tekort op een begroting van +/- € 400.000,-- bedroeg vorig jaar +/- € 30.000,-- ; en dit jaar vervalt er ook nog een sponsor die t/m vorig jaar € 50.000,-- schonk.
 
Nederland telt vier“Traumahelikopter”centra, budget jaarlijks +/- €4.537.802,--,
dit bedrag is niet kostendekkend en wordt aangevuld; de voor ons dichtstbijzijnde bevindt zich in Rotterdam. De aanvliegtijd is voor een groot gedeelte van Zeeland te lang waardoor wij beroep mogen doen op de Belgische helikopter. ( zie bijlage “equidistantielijnen” )
 
Deze zgn. “MUG Helikopter” treedt voor ons jaarlijks +/- 35 maal levensreddend op ( binnen 10 à 15 minuten ter plaatse en kan plaatsen bereiken die voor een ambulance onbereikbaar zijn ); het medische team stabiliseert het slachtoffer waarna deze meestal per ambulance over de weg naar een ziekenhuis wordt vervoerd.
 
De kosten die de zorgverzekeraar vergoed per inzet zijn niet de reële kosten die de exploitatie en inzet onze Belgische vrienden kost. Zij brengen deze reële kosten zelfs niet in rekening; maar verzoeken tot op heden vergeefs Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport, de betrokken Gemeenten,
en de betrokken Zorgverzekeraars ertoe te bewegen een bijdrage te leveren van
in totaal +/- € 60.000,--. Een paar Zeeuws-Vlaamse gemeenten droegen vorig jaar een bedrag van € 7.778,55 bij ( +/- 107.000 inwoners ) andere Gemeenten schuiven de verantwoordelijkheid door naar Het Rijk of de Zorgverzekeraar
en vice versa, of doen toezeggingen die men niet nakomt. ( zie bijlagen ) 
 
Indien Het Ministerie van V.W.S. t.b.v. Zeeland een nieuwe “Traumahelikopter” zou moeten opzetten praten we over een investering van een paar miljoen Euro.
 
Met name in Zeeuws-Vlaanderen zijn wij aangewezen op ons Belgische achterland daar de hulpverlening binnen ons gebied danig te wensen overlaat.
In Oostburg resteert er slechts een veredelde EHBO-post en in de nabije toekomst zal in het weekend de HAP het naar het zich laat aanzien het met 1,5 arts minder moeten doen. ( -50% )
Vlak over de Belgische grens bevinden zich drie uiterst professioneel en modern uitgeruste hospitalen. ( Knokke, Brugge, Gent )
 
In het kader van de openstelling van de Westerscheldetunnel binnenkort, verwachten wij een verhoging van het verkeersaanbod voor de N61, de verbinding tussen West en Oost Zeeuws-Vlaanderen.
Het feit dat de N61 volkomen ongeschikt is om het extra verkeersaanbod te verwerken, zal voor extra ongevallen gaan zorgen.
 
Ik verzocht betreffende instanties in het belang van onze Zeeuwse bevolking snel en doortastend op te treden voor het te laat is, maar dat heeft tot op heden
niet tot concreet resultaat geleid. ( slechts een paar mondelinge toezeggingen )
 
U bent onze laatste strohalm!
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn.
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :  
P.S. Via de media worden wij er op gewezen dat er in Zeeland problemen gerezen zijn m.b.t. de beschikbaarheid en de gemiddelde tijd die een ambulance nodig heeft om ter plaatse te komen.
M.i. kan de “Traumahelikopter” hier in bepaalde gevallen uitkomst bieden.