Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiligheid Zeeuws Drinkwater. (17-07-2017) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


                            
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                              Oostburg, 17 juli 2017,
 
 
Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande de ‘Veiligheid van ons Zeeuws Drinkwater’.

 
Toelichting
De feiten
Het AD heeft watermonsters genomen in zes plaatsen: Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree, Spijkenisse, en Alblasserdam. Op al die plekken zit GenX in het drinkwater, blijkt uit een analyse die de krant liet uitvoeren door wetenschappers van de Vrije Universiteit.
 
Dat is voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aanleiding voor het stellen van de hierna volgende vragen.
 
Vragen
1.      De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw College weten of de veiligheid van ons Zeeuws drinkwater gewaarborgd is?
2.      Kan uw College aangeven waar ons Zeeuws drinkwater vandaan komt?
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter