Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Plan Perkpolder. (17-07-2017) Vragen namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.


 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                       Oostburg, 17 juli 2017,
 
 
Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Plan Perkpolder’.

 
Toelichting
Het ‘Plan Perkpolder’ is overgenomen door de gemeente Hulst en het “restrisico” voor de provincie Zeeland bedraagt 3,3 miljoen Euro; dat zijn de feiten zoals ze o.a. in de media naar voren zijn gebracht.
 
Vragen
1.     Kan uw College bevestigen dat het definitieve “restrisico” voor de provincie Zeeland, aangaande het Plan Perkpolder, daadwerkelijk alleen de 3,3 miljoen Euro garantstelling is?
2.     Zo nee, dan wil de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van uw College alle risico’s, nader gespecificeerd en inclusief de bedragen die daaraan mogelijk gekoppeld zijn, vernemen.
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter