Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Suggestie Package Deal voor Zeeland. (09-06-2017) Suggestie F. Babijn namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gedaan tijdens Statenvergadering van d.d. 09-06-2017.

Suggestie Package Deal voor Zeeland.
 
Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 9 juni 2017 heeft de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) geopperd de haalbaarheid van de hierna volgende suggestie te onderzoeken:
 
·       Het Rijk neemt verantwoordelijkheid voor PEZEM en Thermphos en vrijwaart de provincie Zeeland totaal.
·       Het Rijk stopt per omgaande het jaarlijks korten van Zeeland met 10 miljoen euro.
·       Het Rijk krijgt daarvoor alle financiële middelen mee die in kas zijn bij PEZEM (voorheen DELTA N.V.) en het bedrag dat na de sanering van het Thermphosterrein met de her uitgifte door Zeeland Seaports wordt ontvangen.
·       Rijk staat garant voor Behoud Werkgelegenheid PEZEM.
 
N.B. EVIDES komt, zoals gewenst, in overheidshanden.