Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiligheidsregio Zeeland. (14-06-2017) Vragen F. Babijn namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

Technische Raadsvragen aangaande Veiligheidsregio Zeeland VRZ
 
Toelichting
De ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) baren de Raadsfractie van Lijst Babijn zorgen.
 
Vragen
1.     Welk bedrag gaat er jaarlijks naar de post externe inhuur? Gaarne ontvangen wij van u een compleet, per post (inclusief functieomschrijving) gespecificeerd, jaarlijks overzicht met terugwerkende kracht.
2.     Tevens wil onze Fractie van u vernemen, naast de salariskosten van waarnemend algemeen directeur Veiligheidsregio Zeeland G.A.J.M. (Elie) van Strien, hoeveel uren hij zich daarvoor inzet voor de VRZ.
 
 
Lijst Babijn
François Babijn