Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersveiligheid. (29-04-2017) Raadsvraag Lia Flikweert, namens Lijst Babijn, aan het College van Sluis.

Technische Raadsvraag
 
Toelichting;
 
Betreft Cadzand-Bad, de badplaats waar enorm aan de weg wordt getimmerd.
Ook is er een opwaardering van de openbare ruimte; het is mooi en het wordt nog mooier.
 
In Cadzand-Bad zijn er speciale fietspaden aangelegd om het fietsen zo veilig mogelijk te maken.
Wie schetst onze verbazing toen wij constateerden dat op de verplichte fietspaden, ter hoogte van Boulevard de Wielingen, grote plantenbakken zijn geplaats met daarin jonge bomen (zie bijgevoegde foto`s).
Het gevolg daarvan is dat er op die verplichte fietspaden niet langer gefietst kan worden en er daardoor een erg onduidelijke en onveilige verkeerssituatie is ontstaan. Want nu moet de fietser slalom rijden, op en dan weer naast het fietspad, met alle mogelijke gevolgen van dien.
 
Naar de mening van Lijst Babijn dient, in het belang van de verkeersveiligheid, z.s.m. door de wegbeheerder te worden ingegrepen, teneinde mogelijke calamiteiten te voorkomen.
 
Vraag:
·        Is uw College met ons van mening, dat er op genoemde locatie een onveilige verkeerssituatie is ontstaan welke zo spoedig mogelijk dient te worden opgelost c.q. aangepast?
 
 
Met hartelijk groet,
 
Lia Flikweert (Raadslid)
Lijst Babijn