Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zandoverlast. (07-02-2017) Vragen L. Flikweert namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

Aan het College van de gemeente Sluis
Onderwerp: Zandoverlast.
Sluis, 7 februari,


Geacht College,


Toelichting;
De West-Zeeuws-Vlaamse kust is de parel van onze gemeente Sluis.
De badplaats Cadzand-Bad  maakt verdere ontwikkelingen door die moeten leiden tot een kwalitatief hoogwaardige badplaats.
Dat geldt eigenlijk voor onze hele kustlijn.
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan onze kust o.a. om deze super-stormproof te maken.
Het is mooi en het wordt nog mooier. Een sterk toeristisch product voor onze gemeente.
Vele toeristen en onze eigen inwoners genieten steeds meer het gehele jaar door van deze prachtig kust. Dat geldt zowel voor wandelaars als voor fietsers.  
Regelmatig krijgen we met harde wind en soms zelfs storm te maken.
Het gevolg daarvan is dat het zand alle kanten op gaat en hier en daar helaas op de paden terecht komt .
Ook verdwijnen dan de zeer creatieve constructies met het mooie witte en gladde beton onder het opgestoven zand.
Naar de mening van Lijst Babijn wordt daardoor het wandelen en fietsen soms bemoeilijkt en als het opgewaaide zand de kunstwerken zoals zitbanken e.a. bedekt  kunnen die niet gebruikt worden door die fietsende en wandelende toeristen en onze eigen inwoners.
 
Eén en ander roept binnen onze fractie de volgende vragen op:
1.     Is het College met ons van mening, dat er het gehele jaar door binnen onze gemeentegrenzen door eenieder (ook mindervaliden) veilig gebruik gemaakt moet kunnen worden van de fiets- en wandelpaden en dus ook van duinpaden o.a. de duinboulevard van Cadzand-Bad?
2.     Klopt het dat onze gemeente en het waterschap samen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van deze paden inclusief de kunstwerken/voorzieningen?
3.     Is er overleg tussen betrokken partijen over het optimaliseren van het onderhoud van die paden en kunstwerken/voorzieningen?
4.     Is er controle op de kwaliteit van genoemde wandel- en fietspaden?
5.     Wie staat er aan de lat voor de onderhoudswerkzaamheden?
6.     Is er een meldpunt voor dit soort problematiek?
 
 
Met hartelijk groet,
Lia Flikweert
Lijst Babijn