Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Kaart aanleg 'Nieuwe Natuur'. (09-11-2016) Vragen L. Flikweert namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

Kenmerk:                                                                                                 
   
   

 

 

Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169, 3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)

 
 
 
 
 
DEFINITIEF logo gemeente Sluis CMYK doorzichtig.png
 
 
de voorzitter van de Raad
 
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: mevr. Flikweert / fractie Lijst Babijn
ONDERWERP: kaart van huidige en nog aan te leggen natuur.
 
TOELICHTING:
Onze fractie heeft een kaart of overzicht gevraagd van huidige en geplande natuurgebieden in onze gemeente. Ik zou graag de totale ha van de natuurgebieden plus eigenaar en beheerder  willen weten zowel van de huidige natuurgebieden en de geplande.
 

 

 
 
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
 
 
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1 Kan het college zorg dragen voor het aanleveren van een kaart van de huidige en geplande natuurgebieden in onze gemeente, bestaande uit de totaal overzicht van aantal hectaren, inclusief de eigenaars en beheerders.
 
1  
2   2  
3   3  
4   4  
5   5  
   
Datum vragen: 9 november 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Datum antwoorden:
 
Verzonden:
 
Burgemeester en Wethouders van Sluis,
 
secretaris,                            burgemeester,
 
 
 
S.I de Kievit-Minnaert            mr. A.M.M. Jetten MSc