Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Graafwerkzaamheden Sluis. (13-09-2016) Vragen L. Flikweert namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

Kenmerk:                                                                                                
   
   

 

 

Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169, 3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)

 
 
 
 
 
DEFINITIEF logo gemeente Sluis CMYK doorzichtig.png
 
 
de voorzitter van de Raad
 
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: mevr. Flikweert, fractie Lijst Babijn
 
ONDERWERP: Graafwerkzaamheden bij en rondom de wallen van Sluis
 
                     
 

TOELICHTING:

Al een aantal dagen hebben we geconstateerd dat er rond de kern Sluis grote graafwerkzaamheden zijn door graafmachines.
Gisterenavond ( 13 september 2016) heeft Lijst Babijn tijdens commissie samenleving een aantal vragen daarover gesteld;
Vragen waren:
·        Komt er weer extra nieuwe natuur rond de wallen van de kern Sluis?
·        Moet er voor een bepaald project in onze gemeente, hier  in Sluis verevening voor plaatsvinden?
·        Wie gaat de kosten van deze werkzaamheden betalen, is dat voor onze Gemeente, Zeeuws Landschap of Provincie?
De vragen konden tijdens de commissie niet echt naar tevredenheid door het college beantwoordt worden!
Lijst Babijn is van mening en heeft dit ook al eerder in commissies en raad gezegd, dat er veel natuurgebieden in onze gemeente bijkomen. Daar maken wij ons wel zorgen over, zeker over het beheer en onderhoud en kosten daarvan.
 
 
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
 
 
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1 Komt er weer een nieuw natuurgebied rondom de kern Sluis. 1  
2 Zo ja, wat is de reden dat er weer een nieuw natuurgebied bijkomt?
 
 
2  
3 Wie gaat deze werkzaamheden betalen?
 
3  
4 Wie gaat dit natuurgebied onderhouden?
 
4  
5
 
 
 
6
 
 
 
 
Hoe komt het dat de raad en of het college hiervan niet op de hoogte is geteld?
De graafwerkzaamheden zijn in landbouwgrond rond Sluis, moest er geen aanvraag komen voor bestemmingswijziging, van landbouw naar natuur?                                                                                                                                                                                                                                  
5
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
8
 
Bent u het met ons eens dat er veel geld gaat naar natuur in onze gemeente, is het niet beter om geld te besteden aan de zorg en aan onze eigen inwoners?
Lijst Babijn wil een overzicht van de natuurgebieden die er nu zijn in de gemeente en die er nog komen en gepland zijn.
 
 
 
Datum vragen: 13 september 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum antwoorden:
 
Verzonden:
 
Burgemeester en Wethouders van Sluis,
 
secretaris,                            burgemeester,
 
 
 
S.I de Kievit-Minnaert           mr. A.M.M. Jetten MSc