Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Nieuwe Natuur. (03-01-2017) Vragen L. Flikweert namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

Vele inwoners van onze gemeente stellen zich vragen als ze zien dat er weer zgn. “ nieuwe”-natuur is bij gekomen c.q. wordt aangelegd.  Als voorbeeld noemen we de aanleg van de voorwallen van Sluis. 
Velen begrijpen het  ook niet als  er weer plannen gepresenteerd worden voor de aanleg van weer een stuk  zgn. “ nieuwe”-natuur. Bijv. rondom het Bos van Erasmus.  
Er wordt veel over gemopperd…..er is veel onbegrip…..o.a. m.b.t. de toegankelijkheid en de financiëring. 
Daarom zou het goed zijn dat de burgers van Sluis klip en klaar weten wat er al aangelegd is ( en wie daar verantwoordelijk voor is of wie de eigenaar is ) en wat ons nog te wachten staat op dit gebied. 
En ook daarvoor geldt: wie is  verantwoordelijk  en  wie wordt de eigenaar. 
 ’n Extra aspect bij al deze gebieden  is dan ook nog wie betaalt wat en hoe is het onderhoud geregeld.
Dus…nogmaals mijn verzoek om ’n adequaat overzicht en ’n gedetailleerde kaart van het datgene wat er is en van datgene wat er nog komen gaat op het terrein van de  zgn. “ nieuwe”-natuur in onze overigens prachtige gemeente.
ik hoop dat het nu duidelijk is 
 
Met hartelijke groet,
Lia Flikweert