Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Begraafplaatsen. (05-09-2016) Vragen L. Flikweert namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

Kenmerk:
Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke
vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169
3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)
gemeentes Sluis
de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE:
ONDERWERP: onderhoud begraafplaatsen Sluis en Oostburg
TOELICHTING: Op de begraafplaats van de kern Sluis is het onderhoud van groen op de openbare
gedeelte en looppaden erg slecht. Op de begraafplaats in Oostburg is het onderhoud van het groen
en paden wel in orde. Zie foto's. (bijlagen 1 en 2).
Ik moet bekennen dat ik nog niet in de andere kernen ven de gemeente Sluis ben geweest, maar ik
hoop dat deze begraafplaatsen er wel beter uitzien, qua onderhoud.
Graag een reactie!
 
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1 Ik zou graag willen weten wat de reden is 1
dat de begraafplaats van Sluis zo slecht
onderhouden wordt.
 
Datum vragen: 5 september 2016
Tijdens het binnenkomen van deze vraag, hadden
wij reeds het zelfde geconstateerd en de aannemer
hier op aangesproken. Dit is normaal gezien ook
niet de kwaliteit die de BTL levert. Uit navraag
bleek dat dit door omstandigheden tijdens de
vakantie periode met groeizaam weer tot stand is
gekomen. De BTL heeft hier dan ook gelijk actie op
ondernomen om de kwaliteit weer terug te brengen
zoals deze is afgesproken in het contract.
 
Datum antwoorden: 2 9 SEP, 2016
Verzonden: 3 0 SEP. 2016
 
Burgemeester en Wethouders van Sluis,
secretaris, burgemeester,
S.I de Kievit-Minnaert AV.M. etten MSc
Vragen (art. 41 en 43 RvO) Antwoorden van Burgemeester en Wethouders