Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT FIETS-VOETVEER. (04-11-2016) AMENDEMENT opgesteld namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) d.d. 04-11-2016.

AMENDEMENT FIETS-VOETVEER

van de leden François Babijn Partij voor Zeeland, Mark Faasse Zeeland Lokaal, Willem Willemse 50PLUS, Gerwi Temmink GroenLinks, Ger van Unen SP,
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 4 november 2016,

 
Besluit:
de tekst onder Ontwerp-besluit:
·        Instemmen met de keuze om scenario 2b uit de toekomstverkenning fietsvoetveer (vervanging van één SWATH schip door een groot nieuw schip i.c. m. een uurdienst), verder uit te werken in een businesscase.
·        In de periode tot de vervanging van het schip wordt de dienstregeling bijgesteld, waarbij het tweede schip minder intensief wordt ingezet, conform scenario 1b.
·        In de periode tot de vervangingsinvestering wordt gedaan, wordt de exploitatie via de Westerscheldeferry BV voortgezet.
Te vervangen door:
·        Besluitvorming uit te stellen, teneinde meer tijd te nemen om zorgvuldig alle mogelijkheden af te wegen, waaronder de aangedragen scenario’s  6b en 7b en de financiële consequenties daarvan door te rekenen.
 
Toelichting
·        Uit het Statenvoorstel blijkt dat er geen noodzaak is om nu overhaast een besluit te nemen.
·        Uit de aangedragen scenario’s  samengevat naar voren komt, dat er t.b.v. de continuering van deze belangrijke verbinding binnen onze provincie Zeeland wellicht betere alternatieven zijn, dat het wellicht goedkoper en ook nog betrouwbaarder kan.
·        Het daarom gewenst is dat de besluitvorming in dit dossier uitgesteld wordt; er ruim de tijd genomen wordt voor een diepgaand onderzoek naar alle mogelijkheden en Gedeputeerde Staten vervolgens met een voorstel naar Provinciale Staten ter besluitvorming komen.
En gaat over tot de orde van de dag, 
                         
 
PARTIJ VOOR ZEELAND,    Zeeland Lokaal,    50 PLUS,                 GroenLinks
François Babijn                           Mark Faasse            Willem Willemse     Gerwi Temmink
 

SP
Ger van Unen