Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE tegen grootschalige aanplant bos in gemeente Sluis. (10-11-2016) MOTIE namens Lijst Babijn (L.B.).

Datum vergadering:  10 november 2016
Agendapunt:  
Onderwerp:  MOTIE tegen grootschalige aanplant bos in gemeente Sluis
Ingediend door:  Lijst Babijn, Nieuw Gemeentebelang

De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
·        De PZC op 24 oktober 2016 meldde: ,,In totaal 100.000 hectare bosbouw moet er in   Nederland bijkomen, waarvan 5000 in Zeeland. Staatssecretarissen Dijksma van Infrastructuur en Milieu en Martijn van Dam van Economische Zaken ondertekenen woensdag op de Nederlandse Klimaattop een intentieovereenkomst om het plan uit te voeren. Vooralsnog is in West- Zeeuws-Vlaanderen een gebied van zo'n 5000 hectare ingetekend.” 

Overwegende dat:
·        Nederland zich in 1996 bij de voedseltop van de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Rome heeft verplicht om bij te dragen aan de verdubbeling van de wereldvoedselproductie;
·        Zeeuws-Vlaanderen vermaard is om zijn weidse vergezichten en palet aan kleuren vanwege de divers ingezaaide akkers;
·        Eén hectare bieten net zoveel CO2 opneemt als vier hectare bos;
·        5000 Hectare bijna een kwart van het totale grondgebied van de gemeente Sluis behelst;
·        Een dergelijk volume nooit vrijwillig verworven kan worden;
·        De verwerving van die gronden een prijsopdrijvend effect zal hebben, waardoor de landbouwsector, met name in Zeeuws-Vlaanderen, in zijn ontwikkeling geremd zal worden;
     
Draagt het College op:
Nu op voorhand reeds, namens de gemeente Sluis, protest aan te tekenen bij alle bij dit plan betrokkenen en iedereen in kennis te stellen van het feit dat de gemeente Sluis hier geen medewerking aan zal verlenen.

En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Ondertekening indiener(s)

Lijst Babijn                                 Nieuw Gemeentebelang
François Babijn                            Mark Rijk