Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid (10-09-2005) Thermoplastische belijning fietspaden.

Aan           : Zeeuws Meldpunt Verkeersonveiligheid.

Onderwerp: Thermoplastische belijning op fietspaden.
Oostburg, d.d. 10-09-2005,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
De laatste tijd kunnen we constateren dat er bij het aanbrengen van belijning op fietspaden steeds vaker gebruik gemaakt wordt van zogenaamde thermoplastische strepen.
Bij deze wil ik U er op wijzen, dat bij regen en vochtige omstandigheden, deze belijning aanleiding kan geven tot ongevallen vanwege het ontbreken van voldoende “grip”.
Tevens kan deze vorm van belijning, welke een reliëf vormt, ook onder droge omstandigheden al aanleiding geven tot valpartijen bij skeeleraars. 
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.    : 0117 452945
Fax.   : 0117 451207

E-mail: