Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Niet Gesprongen Explosieven (NGE) Oostburg (01-05-2016) Vragen namens Lijst Babijn aan College van Sluis.

Aan            : Burgemeester mr. A.M.M. Jetten MSc.
Onderwerp: Niet Gesprongen Explosieven (NGE) Oostburg.
Oostburg, d.d. 01-05-2016,
 
 
Geachte burgemeester,
 
Toelichting
In een e-mail van de gemeente Sluis op vrijdag 29 april jl. lazen wij: ,,Er is bij de werken in Oostburg een explosief gevonden op het Eenhoornplantsoen.”
 
De Raadsfractie van Lijst Babijn vraagt zich af hoe het mogelijk is dat men tijdens (graaf)werkzaamheden, onverwacht met alle risico’s van dien, op een vliegtuigbom van 500 Lbs kan stuiten? Dit terwijl het is een feit van algemene bekendheid is dat de kern Oostburg tijdens WO2 zwaar beschoten en gebombardeerd is.
 
Vragen
1.     (a) Wordt er voorafgaand aan werkzaamheden in risicovolle gebieden binnen onze gemeente Sluis altijd eerst een preventieve scan naar NGE’s gedaan zoals bijvoorbeeld in Waterdunen en ’t Groote Gat het geval was? (b) Zo nee, waarom wordt in voorliggende casus, in een dergelijk risicovol gebied waar werkzaamheden gepland zijn, dan niet eerst een ‘bodemscan’ gedaan ter voorkoming van ernstige calamiteiten; is dat niet verplicht? (c) Of is een dergelijke scan (grondradar e.d.) binnen een kern onbetrouwbaar vanwege de aanwezigheid van o.a. kabels, leidingen en riolering?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Raadsfractie Lijst Babijn
François Babijn (Fractievoorzitter)