Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Brandweerbusjes. (09-03-2016) MOTIE namens Lijst Babijn bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 24-03-2016.

MOTIE Brandweerbusjes. (09-03-2016) MOTIE namens Lijst Babijn bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 24-03-2016. - Wednesday 9 March 2016

Datum vergadering:  24 maart 2016
Agendapunt:  
Onderwerp:  MOTIE Brandweerbusjes
Ingediend door:  Lijst Babijn
 
De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
·        Brandweervrijwilligers niet altijd op tijd aankomen bij de kazerne na een alarmmelding;
·        Indien een “onderbezette” brandweerwagen reeds vertrokken is op het moment dat de nakomende brandweervrijwilligers bij de kazerne arriveren, er geen verantwoorde mogelijkheid bestaat om deze vrijwilligers snel op de plaats van de calamiteit te krijgen;
·        Met deze bestaande situatie een adequate aanpak van calamiteiten belemmerd wordt; d.w.z. een “onderbezette” brandweerwagen is niet volledig inzetbaar en moet in bepaalde gevallen wachten op versterking; in casu een andere brandweerwagen;

Overwegende dat:
·        Met de aanschaf van brandweerbusjes (voorzien van alle optische en geluidssignalen) de veiligheid van onze inwoners gediend zou zijn;
·        Er dan geen nieuwe Zeeuwse TS met o.a. slechtere brandbestrijdingsmogelijkheden c.q. inzetmogelijkheden (o.a. 38 mm. i.p.v. 50 mm. aanvalsslang en minder bevoegdheden) ontwikkeld hoeft te worden en daarmee financiële middelen bespaard kunnen worden;
·        Deze bespaarde financiële middelen ingezet zouden kunnen worden voor de aanschaf van brandweerbusjes;
·        De beschikbaarheid van dergelijke busjes daarenboven de motivatie van brandweervrijwilligers in het algemeen, ten goede zou komen;
·        Als logisch gevolg van de implementatie van ‘Maatwerk in Brandweerzorg’ het aantal vrijwilligers op een aantal brandweergroepen in de gemeente Sluis verminderd (dit door de geplande invoering van de Zeeuwse TS in IJzendijke, Cadzand en Aardenburg); 

Draagt het College op:
Bij de VeiligheidsRegioZeeland te pleiten voor de aanschaf van brandweerbusjes t.b.v. elke nog resterende post binnen onze gemeente Sluis (behalve Stampershoek want die beschikt over voldoende voertuigen) en tegelijkertijd om proberen te bewerkstelligen dat er een streep gezet wordt door de ontwikkeling en de aanschaf van een Zeeuwse TS en voor deze beleidswijziging bij andere Zeeuwse gemeenten steun te zoeken.

En gaat over tot de orde van de dag,


Ondertekening indiener(s)
Lijst Babijn