Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

DELTA / Windpark Gemini. (24-02-2016) Vragen namens (PVZ) aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                     Oostburg, 24 februari 2016
 
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. bericht PZC d.d. 24-02-2016 aangaande DELTA, die volgens het artikel een exclusief contract heeft om de totale stroomproductie van het offshore windpark Gemini af te nemen.

 
Vragen
 
1.      Graag vernemen wij van uw College voor welke periode DELTA het exclusieve contract voor afname van de totale stroomproductie van het offshore windpark Gemini heeft afgesloten?
2.      Tevens willen wij van uw College een complete lijst ontvangen met de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan die afname van de totale stroomproductie van het offshore windpark Gemini.
3.      Ook willen wij van uw College vernemen welke verplichtingen DELTA bij het sluiten van dit contract is aangegaan en vernemen wij en-passant graag van uw College of de aandeelhouders voorafgaand betrokken zijn bij het aangaan van dit “windenergieavontuur”?
4.      (a) Tot slot wil de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van uw College expliciet weten, of DELTA zich mogelijk heeft gecommitteerd aan afspraken/ of verplicht is, om ‘conventionele back-up’ achter de hand te houden teneinde energieleverantie te kunnen waarborgen als het offshore windpark Gemini, door omstandigheden, geen stroom levert? (b) Mocht dit het geval zijn, kunnen we dan überhaupt wel de energietak ‘op afstand zetten’?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter