Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Overdekte Fietsenstalling. (24-02-2016) MOTIE bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 25-02-2016.

 

MOTIE Overdekte Fietsenstalling. (24-02-2016) MOTIE bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 25-02-2016. - Wednesday 24 February 2016

Datum vergadering:  25 februari 2016
Agendapunt:  
Onderwerp:  MOTIE Fietsenstalling
Ingediend door:  Lijst Babijn
 


De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
·       De medezeggenschapsraden van basisscholen Sint Bavo en De Berenburcht in Oostburg een volwaardige fietsenstalling bij de nieuwe brede school willen;
·       Zij, om hun wens kracht bij te zetten, een lijst met bijna 400 ingezamelde handtekeningen naar B&W van Sluis hebben gestuurd;
 
Overwegende dat:
·       Het eerder regel dan uitzondering is dat een school beschikt over een volwaardige fietsenstalling;
 
Draagt het College op:
Er voor te zorgen dat deze nieuwe brede school in de kern Oostburg zo spoedig mogelijk wordt voorzien van een volwaardige (overdekte) fietsenstalling en daarvoor financiële dekking te vinden.

En gaat over tot de orde van de dag,


 
Ondertekening indiener(s)
Lijst Babijn