Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Viscentrum Breskens. (22-02-2016) Vragen namens Lijst Babijn aan het College van de gemeente Sluis.

Aan             : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Streep door bouw ‘Visserij Experience’ Breskens.
Oostburg, d.d. 22-02-2016
 
  
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen van het Raadslid François Babijn, Lijst Babijn, n.a.v. uitspraak Raad van State inzake ‘Visserij Experience’ Breskens.

 
Toelichting
Op 17-02-2016 heeft de Raad van State geoordeeld dat het nieuwe Viscentrum (Visserij Experience) voorlopig niet mag worden verwezenlijkt. De financiële onderbouwing van het plan werd als te wankel beoordeeld.
 
Vragen
1.     Graag vernemen wij van uw College hoeveel geld er op de ‘Visserij Experience’ bezuinigd zou kunnen worden indien de viskotter geschrapt en verkocht zou worden.
2.     Kan uw College tevens aangeven hoeveel geld er zonder viskotter dan ook structureel jaarlijks in totaal (o.a. onderhoud, energiegebruik) op het ‘Viscentrum’ bespaard zou kunnen worden?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (Fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : info@lijstbabijn.nl,
Website: www.lijstbabijn.nl