Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid (10-09-2005) Zichtbaarheid obstakels Bredestraat Oostburg.

Aan           : Zeeuws Meldpunt Verkeersonveiligheid. 

Onderwerp: (1) Zichtbaarheid obstakels ter hoogte KWL Park in de Bredestraat
                       te Oostburg.
                  (2) Problematische afslag industrieterrein.
Oostburg, d.d. 10-09-2005,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Diverse klachten zijn voor mij aanleiding U te attenderen op het volgende:
1.     de zichtbaarheid van de recent aangelegde verkeersremmende obstakels ter hoogte van het KWL Park in de Bredestraat te Oostburg laat te wensen over.
In het bijzonder ’s avonds en ’s nachts, i.c.m. tegenlicht van tegemoetkomende bestuurders, bestaat het gevaar dat men één van die obstakels te laat opmerkt dan wel volledig over het hoofd ziet. De markering met blauwwitte borden voldoet niet.
2.     komende uit de richting van de kern is het vaak onmogelijk linksaf het industrieterrein op te draaien, omdat de voor het betreffende obstakel wachtende voertuigen uit de andere rijrichting, dit belemmeren.
 
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
 
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.    : 0117 452945
Fax.    : 0117 451207
E-mail: