Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Afsluiting internet buitengebied. (31-01-2016) Vragen namens (PVZ) aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                       Oostburg, 31 januari 2016
 
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. de door KPN schriftelijk aangekondigde afsluiting internet buitengebied (+ bijlagen).

 
Toelichting
KPN heeft, zonder vooroverleg, schriftelijk aangekondigd internetdiensten op bepaalde locaties in het buitengebied per 31 maart 2016 (automatisch) te gaan beëindigen (zie bijlagen).
 
Vragen
1.     Deelt uw College de mening van de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) dat dit besluit van KPN haaks staat op de Provinciale doelstelling om internet-faciliteiten in het buitengebied juist op te waarderen?
2.     Is uw College bereid de omvang van deze problematiek samen met alle andere provincies in kaart te brengen en vervolgens stappen te ondernemen teneinde internetbereikbaarheid voor onze inwoners in het buitengebied van Zeeland te kunnen garanderen?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter