Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid (03-09-2005) N58 ter hoogte van Schoondijke.

Aan            : Zeeuws Meldpunt Verkeersonveiligheid.
Onderwerp  : Verkeersonveilige situatie N58 ter hoogte van Schoondijke.
Oostburg, d.d. 03-09-2005,
Geachteheer/mevrouw,
Bij avond en nacht, ziet een bestuurder op de N58 komende uit de richting Oostburg, een lange verlichte brede laan met aan het eind een fel verlichte rotonde. Dit kan, zoals afgelopen woensdag 31-08-2005 omstreeks 21.45 uur bleek, er toe leiden dat de hindernis ter hoogte van het bord bebouwde kom over het hoofd wordt gezien met alle gevolgen van dien.
Suggestie: (1) hindernis verwijderen.
               (2) hindernis beter markeren.
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
Hoogachtend,
  

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel. : 0117 452945

Fax.: 0117 451207

E-mail: