Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Hondenbeleid stranden. (14-12-2015) MOTIE Lijst Babijn bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 17-12-2015.

Datum vergadering:  17 december 2015
Agendapunt:  
Onderwerp:  MOTIE Hondenbeleid stranden
Ingediend door:  Lijst Babijn
 
De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
·       Kustgemeenten zowel in Nederland als in België, bijna zonder uitzondering, een strikter “strandhondenbeleid” voeren dan de gemeente Sluis;
·       Dit verschil in regelgeving voor de stranden in onze gemeente Sluis een aanzuigende werking tot gevolg heeft;
·       Daarenboven het huidige aanlijngebod voor honden op de stranden van de gemeente Sluis, wat van kracht is van 1 mei tot 1 oktober tussen 10.00 uur en 18.00 uur, absoluut niet wordt nageleefd en ook niet wordt gehandhaafd;

Overwegende dat:
·       Onze fractie, met name in het toeristische hoogseizoen, regelmatig verzoeken binnen krijgt om te proberen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dit punt aan te laten passen;
·       Het dus in een behoefte zou voorzien om in lijn met het geldende hondenbeleid op de stranden van onze buurgemeenten, tijdens het meest toeristische seizoen van 1 mei tot 1 oktober een paar stranddelen te reserveren voor hondenbezitters en de overige stranddelen gedurende die periode in de APV als hondenvrij te bestempelen; dit uiteraard in samenspraak met onze inwoners, betrokken organisaties- en ondernemers;
 
Draagt het College op:
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV), conform bovenstaande, aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekening indiener(s)
Lijst Babijn