Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Behoud huidige provincielogo. (25-09-2015) Motie namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), bestemd voor Statenvergadering van d.d. 25-09-2015.

MOTIE Behoud huidige provincielogo
van het lid François Babijn, Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 25 september 2015,
 
Constaterende dat:
·       Ons vertrouwde provincielogo voorzien van onze ‘trots strijdende leeuw’ o.i. op alle punten voldoet;
·       De implementatie van een nieuw provincielogo kosten met zich meebrengt;
 
Overwegende dat:
·       Het ongewenst is om ons vertrouwde provincielogo, voorzien van onze oude vertrouwde ‘trots strijdende leeuw’ te vervangen en een groot deel van onze Zeeuwse bevolking het daarmee eens is;
·       Waar bezuinigingen die iedere inwoner van Zeeland raken aan de orde van de dag zijn, het onze Zeeuwse bevolking niet uit te leggen valt, als er na het vorige debacle van de invoering van een nieuw provincielogo zou worden besloten om alsnog een nieuw logo, met alle kosten van dien, in te voeren;
·       Gemeenschapsmiddelen doelmatiger kunnen en moeten worden ingezet;
 
Draagt het College op:
Het huidige oude vertrouwde logo (voorzien van onze ‘trots strijdende leeuw’) voor de “huisstijl” te behouden.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) 


François Babijn