Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid (03-09-2005) Kruising Zandertje Slikkenburgseweg.

Aan           : Zeeuws Meldpunt Verkeersonveiligheid.
Onderwerp: Verkeersonveilige situatie kruising Zandertje - Slikkenburgseweg (in de buurt van Camping Napoleonhoeve, Breskens).
Oostburg, d.d. 03-09-2005,
Geachte heer/mevrouw,
Onlogische verkeerssituatie, ter hoogte van de kruising Zandertje - Slikkenburgseweg, zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aanleiding geven tot het ontstaan van onnodige ongevallen.
Toelichting: zelf heb ik binnen een kort tijdsbestek vastgesteld, dat bestuurders komende uit de richting Breskens (Zandertje) dan wel uit de richting Napoleonhoeve (Zandertje), abusievelijk in de veronderstelling verkeren dat ze een voorrangskruising oversteken.
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
Hoogachtend,

François babijn

Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel .   : 0117 452945
Fax.   : 0117 451207

E-mail: