Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zorgplan (13-04-2015). Vraag namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan CZ Zorgverzekering m.b.t. Zorgplan.

Aan           : Directie CZ Zorgverzekering.
Onderwerp: Zorgplan.
Oostburg, d.d. 13-04-2015
 
 
Geachte directie,
 
Onze Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) las in de PZC van d.d. 11 april 2015 (SPECTRUM 3): ,,U (Gedeputeerde van Heukelom) verwijt CZ nog steeds geen zorgplan te hebben, maar de zorgverzekeraar stelt dat zo’n plan er wel degelijk ligt.”
Graag vernemen wij van u of er een zorgplan ligt en zo ja, wil onze Statenfractie dat zorgplan gaarne van u ontvangen.
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
François Babijn (Fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : francois.babijn@zeeland.nl
Website: www.partijvoorzeeland.nl