Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Haltetaxi (08-06-2015). Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan Nationale Ombudsman m.b.t. Haltetaxi.

Aan           : De Nationale Ombudsman.
Onderwerp: Vragen m.b.t. Haltetaxi (+ BIJLAGE).
Oostburg, d.d. 08-06-2015
 
 
Geachte ombudsman,
 
Kernpunten
Wat is de haltetaxi?

De haltetaxi is een taxivoertuig, dat rijdt op afroep op trajecten waar voorheen openbaar busvervoer was.
Kan ik in de haltetaxi met mijn OV-chipkaart of mijn abonnement betalen?

Nee, dat kan niet, want de haltetaxi is geen openbaar vervoer.
 
Vragen
1.     In Nederland kan iedereen met een OV-chipkaart of een abonnement het openbaar vervoer betalen, uitgezonderd de provincie Zeeland, want de provincie Zeeland stelt dat de haltetaxi geen openbaar vervoer is; mag dat? Er bestaat toch zoiets als het “gelijkheidsprincipe”?
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 


Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : francois.babijn@zeeland.nl
Website: www.partijvoorzeeland.nl