Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

‘Financieel fiasco bredere Sloeweg’. (07-04-2015) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. ‘financieel fiasco bredere Sloeweg’.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                          Oostburg, 7 april 2015
 
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. ‘financieel fiasco bredere Sloeweg’.
 
Toelichting
Naar aanleiding van het feit dat de provincie heeft aangegeven de wegverdubbeling van de Sloeweg fors te gaan versoberen om te voorkomen dat die 13 tot 17 miljoen duurder wordt  en het feit dat er vorig jaar ook al 5,3 miljoen moest worden bijgeraamd, is voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aanleiding om de hierna volgende vragen aan uw College te stellen.
 
Vragen
1.      (a) Is uw College bereid om in gesprek te gaan met het Waterschap Scheldestromen teneinde het beheer, onderhoud en de aanbesteding van alle provinciale wegen uit handen te geven aan deze organisatie die nu reeds, in samenwerking met de gemeenten, de verantwoording heeft over ± 4000 km. aan wegen in Zeeland en daardoor over meer ervaring/expertise beschikt en o.a. goedkoper kan inkopen; dit teneinde nieuwe debacles te voorkomen? (b) Of ziet uw College meer heil in een intensief samenwerkingsverband op dit vlak?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter