Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

NIEUWE MOTIE PROVINCIELOGO. (13-02-2015) MOTIE namens de Partij voor Zeeland bestemd voor de Statenvergadering van d.d. 13-02-2015.

NIEUWE MOTIE

Herinvoering/behoud logo met onze ‘trots strijdende leeuw’ als provincielogo
van de leden François Babijn en Ruud Muste, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
 Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 13 februari 2015,
 
Constaterende dat:
·        Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland opdracht heeft gegeven om ‘TWEE NIEUWE LOGO’S’ te laten ontwerpen (dat betekent een uitgave van 2 X 15.000 Euro of meer);
·        Bovenop de kosten van beide ontwerpen nog de implementatie van de beide logo’s moet worden opgeteld;
·        Ons vertrouwde provincielogo voorzien van onze ‘trots strijdende leeuw’ niet alleen in de “huisstijl” plaats moet maken voor een nieuw logo maar ook bij het Fiets-Voetveer Breskens - Vlissingen (waarvoor dus ook in opdracht van GS nog een ander nieuw logo werd ontwikkeld); 
 
Overwegende dat:
·        Het ongewenst is om ons vertrouwde provincielogo, voorzien van onze ‘trots strijdende leeuw’, voor zowel de “huisstijl” als de beide Fiets-Voetveren te vervangen en een groot deel van onze Zeeuwse bevolking het daarmee eens is;
·        Onze leeuw in het oude vertrouwde provincielogo ergens voor stond; ‘ik worstel en kom boven’, een stuk Zeeuwse identiteit;
·        Waar bezuinigingen die iedere inwoner van Zeeland raken aan de orde van de dag zijn, het onze Zeeuwse bevolking niet uit te leggen valt, als er na dit debacle door Provinciale Staten zou worden besloten om nog een ‘DERDE NIEUW LOGO’ met een nieuwe afbeelding van een leeuw te laten ontwerpen, met alle kosten van dien;
·        Gemeenschapsmiddelen doelmatiger kunnen en moeten worden ingezet;
 
Draagt het College op:
Het vorige oude vertrouwde logo (voorzien van onze ‘trots strijdende leeuw’) voor de “huisstijl” terug in te voeren en voor het Fiets-Voetveer te behouden.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
François Babijn                                                                       Ruud Muste