Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Dierenleed in 't Vestje te Oostburg. (20-06-2005) Brief aan het College van de Gemeente Sluis.

Aan            : Het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp : Dierenleed in ‘t Vestje te Oostburg. (+ Bijlagen).
Oostburg, d.d. 20-06-2005,
 
 
 
Geachte heren,
 
Bijna jaarlijks leggen vissen massaal het loodje in het Vestje te Oostburg. Dit als gevolg van zuurstoftekort dat tijdens warme periodes kan optreden.
Het plaatsen van een fontein zou deze ongewenste situatie in de toekomst eenvoudig kunnen voorkomen.
Ik bracht deze suggestie tijdens de zomer van 2004 reeds schriftelijk onder de aandacht van het Gemeentebestuur. Men reageerde er niet afwijzend op, maar één en ander werd niet in daden omgezet.
 
De kosten.

De kosten van een dergelijke voorziening moeten worden afgezet tegen de manuren die nodig zijn om dode vissen te verwijderen plus af te voeren en niet te vergeten de kosten voor de brandweer die met grote regelmaat zuurstofrijk water dient toe te voegen (zie bijlage).

Een andere doorslaggevende factor om een fontein te plaatsen zou het voorkomen van dierenleed kunnen zijn.

Over normen en waarden gesproken; wat moeten de jeugdige vissers niet van U denken!? De Gemeente laat hun vissen zomaar aan hun lot over. Een goed voorbeeld…..
 
Als laatste wil ik er op wijzen dat een fontein voor deze oase van rust, op loopafstand van het centrum van Oostburg, een meerwaarde zou betekenen voor zowel mens als dier.
 
Hopende U bij deze zowel financieel als moreel overtuigd te hebben van de noodzaak dit probleem zo spoedig mogelijk ter hand te nemen, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :