Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Herinvoering logo met 'trotse strijdende leeuw' als provincielogo. (10-01-2015) Motie namens Partij voor Zeeland (PvZ) bestemd voor Statenvergadering van d.d. 13-02-2015.

MOTIE

Herinvoering logo met ‘trotse strijdende leeuw’ als provincielogo
van de leden François Babijn en Ruud Muste, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
 Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 13 februari 2015,
 
Constaterende dat:
·       Ons vertrouwde provincielogo voorzien van ‘trotse strijdende leeuw’ vervangen is door een soort van streepjescode (N.B. Die leeuw die stond ergens voor! ‘Ik worstel en kom boven’. Een stuk Zeeuwse identiteit);
 
Overwegende dat:
·       Gemeenschapsmiddelen doelmatiger kunnen en moeten worden ingezet;     
 
Draagt het College op:
Het vorige oude vertrouwde logo (voorzien van ‘trotse strijdende leeuw’) terug in te voeren.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Partij voor Zeeland (PvZ)
 
François Babijn                                                                       Ruud Muste