Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

'ONNODIG DIERENLEED'. (10-01-2015) Vragen namens Partij voor Zeeland (PvZ) gericht aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                          Oostburg, 10 januari 2015
 
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. ‘ONNODIG DIERENLEED’!
 
Toelichting
De Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) is geschokt door een bericht in de PZC getiteld: ,,Geen genadeschot meer voor gewonde reeën en herten op Schouwen-Duiveland”. Het artikel vermeldt dat damherten en reeën die op Schouwen-Duiveland gewond raken door bijvoorbeeld een aanrijding geen genadeschot meer krijgen en de dieren hierdoor soms onnodig lang moeten lijden na een aanrijding”. (N.B. Vanaf één januari zijn al twee reeën gewond geraakt bij een aanrijding en die konden niet uit hun lijden verlost worden!)
Onze Fractie vindt dat dit indruist tegen al onze normen en waarden en richt daarom de hierna volgende vragen aan uw College.
 
Vragen
1.      Waarom heeft uw College besloten de leden van het bijstandsteam valwild op Schouwen-Duiveland (die de genadeschoten geven) te ontheffen van hun taak met ingang van 1 januari van dit jaar, zonder in een alternatief te voorzien (bijvoorbeeld spuitje door dierenarts), teneinde ‘onnodig dierenleed’ te kunnen voorkomen?
2.      Is uw College met de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) van mening dat ‘onnodig dierenleed’  te allen tijde voorkomen dient te worden en dat er per omgaande door uw College stappen ondernomen dienen te worden om deze ‘misstand’ (d.m.v. het wederom verstrekken van een vergunning of alternatief) recht te zetten? Zo nee, verwachten wij van uw College een uitgebreide motivatie waarom niet.
 
In afwachting van uw spoedige reactie (gezien de ernst van deze situatie), verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),
François Babijn, Fractievoorzitter