Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

DELTA: MOTIE 'Verhangen aandelen Evides. (09-12-2014) MOTIE Partij voor Zeeland (PvZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 12-12-2014.

M O T I E
‘Verhangen aandelen Evides’, van de leden François Babijn en Ruud Muste, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).
 


Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 12 december 2014,
 
Constaterende dat:
·        de credit rating van Delta N.V. naar beneden is bijgesteld van BBB+ naar BBB- en als gevolg van de recente winstwaarschuwing er een kans bestaat van één op drie dat deze opnieuw naar beneden bijgesteld gaat worden;
 
Overwegende dat:
·       de risico’s voor het voortbestaan van Delta N.V. steeds verder toenemen;
·       een nutsvoorziening als Evides nooit en te nimmer het risico mag lopen om in een onverhoopt faillissement terecht te komen;
 
Draagt het college op:
de positie van Evides veilig te stellen voor de aandeelhouders door het per direct verhangen van de Evides aandelen;
 
en gaan over tot de orde van de dag.
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
François Babijn                                                                Ruud Muste