Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Omroep Zeeland niet langer te ontvangen via de satelliet. (10-11-2014) Vragen namens de Partij voor Zeeland (PvZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                  Oostburg, 10 november 2014
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. ‘Omroep Zeeland niet langer te ontvangen via de Astra satelliet’.
 
Toelichting
Omroep Zeeland heeft aangekondigd op 2 december 2014 te stoppen met televisie uitzendingen via de satelliet. Dit heeft gevolgen voor mensen die via de schotel naar Omroep Zeeland kijken. Het betreft vooral huishoudens in het buitengebied, recreatiewoningen en kijkers in het buitenland.
Omroep Zeeland geeft aan te stoppen met de uitzending via de satelliet omdat de kosten hiervan te hoog zijn.
Mensen die via de schotel naar Omroep Zeeland kijken zullen, volgens Omroep Zeeland, op zoek moeten naar een alternatief, zoals de kabel, Digitenne of (mobiel) internet.
(Bron: Omroep Zeeland website).
 
Vragen
1.     Is naar de mening van uw College de ontvangst van Omroep Zeeland als calamiteitenzender voldoende gewaarborgd indien omroep Zeeland op 2 december 2014 stopt met televisie uitzendingen via de satelliet?
2.     Is uw College bekend met het feit dat betroffenen in het buitengebied, na het wegvallen van de satellietuitzending van Omroep Zeeland, in de meeste gevallen niet over kunnen gaan op een ‘werkend alternatief’ in de vorm van kabel, digitenne of (mobiel) internet en de ontvangst van Omroep Zeeland via de radio op veel plaatsen slecht is?
3.     Is uw College bekend met het feit dat inwoners van het buitengebied in Zeeland in het verleden reeds meerdere malen substantiële financiële investeringen hebben moeten doen om de ontvangst van Omroep Zeeland televisie te kunnen waarborgen?
4.     (a) Gaat uw College in het belang van betroffenen en de veiligheid in het algemeen, stappen ondernemen om de satellietuitzendingen van Omroep Zeeland te behouden? (b) Zo nee, waarom niet?
5.     Kan uw College aangeven welke kosten er met genoemde satellietuitzendingen gemoeid zijn?
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),
François Babijn, Fractievoorzitter
 
BIJLAGE:
Zet radio of tv aan.
Informatie en nadere instructies bij rampen en zware ongevallen krijgt u via uw regionale radio- of televisiezender. Zorg dat u altijd weet waar u de regionale zenders kunt vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Postbus 51 Informatiedienst, telefoonnummer 0800-8051. Of kijk op http://www.postbus51.nl/.
(Bron: www.rijksoverheid.nl)