Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

UMTS (December 2005)

UMTS:

Volgens de lezing van een futuroloog is UMTS een technologie die uitgerold wordt door de bedrijven omdat ze het verplicht zijn en is er destijds veel te veel voor de licenties betaald.


Inmiddels zijn nieuwere technologieën in ontwikkeling die vele hogere
bandbreedtes mogelijk maken. Ook hier lost de tijd dit probleem op, al
is het de vraag of die technologieën ook geen te hoge veldsterktes nabij
antennes opwekken die voor organismes schadelijk zijn (al dan niet
onafhankelijk wetenschappelijk aangetoond door experts op dit vakgebied).


Persoonlijk denk ik dat door een goede regulering van de EU en via
internationale normeringen goed over de plaats en hoogte van de antennes
nagedacht moet worden (buiten bewoond gebied) en verder regulering
m.b.t. het afstraalgedrag van die antennes. Vreemd en nalatig dat dit nooit gedaan is, maar deregulering past in het beleid. Dereguleer echter dan wel de goede dingen.

Interessante lezing waarbij een goed toehoorder kon horen dat de huidige
manier van politiek (de oren laten hangen naar belangenbehartigers van
de tijd van toen en naïevelingen) desastreus is voor ons streven om in de
wereld de concurrentie nog aan te kunnen met het Verre Oosten.
En iedereen in het bedrijfsleven lacht om het “innovatie” platform.

Hij voorspelt dan ook een maatschappij waarbij een grote kloof gaat
ontstaan op basis van kennis en niet zozeer geld.
Maar o leiding overbrugt die dreigende leemte, intellectuele armoede.
Misschien is de tijd wel rijp voor een bestuur en beleid geënt op kennis
en niet op basis van macht en belangenbehartiging.
Maar meestal duurt een verandering een aantal generaties, totdat het opeens heel snel gaat...