Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Apotheek in westen uitgekleed. (18-09-2014) Vragen namens Partij voor Zeeland (PvZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                  Oostburg, 18 september 2014
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. ‘Apotheek in westen uitgekleed’.
 
Toelichting
Naar aanleiding van het artikel in de PZC van d.d. 18-09-2014: ,,Apotheek in westen uitgekleed”, waarin melding wordt gemaakt dat avond-, nacht en zondagsdiensten van apotheken in West-Zeeuws-Vlaanderen dreigen te verdwijnen, heeft onze Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) de hierna volgende vragen aan uw College.
 
Vragen
1.     Klopt het dat CZ, als grootste verzekeraar in de regio, belast met de financiering van die spoeddiensten, ‘af wil van de huidige situatie’ en in het uiterste geval spoedrecepten vanaf 1 januari a.s. moeten worden opgehaald bij de Dienstapotheek in Terneuzen?
2.     Is uw College met ons van mening dat dat een ongewenste ontwikkeling is in een vergrijsde en daarnaast toeristische regio als West-Zeeuws-Vlaanderen?
3.     Is uw College bereid (in samenspraak met de gemeente Sluis) een bemiddelende rol op u te nemen, met als primair doel deze belangrijke dienstverlening voor West-Zeeuws-Vlaanderen te kunnen behouden en in het uiterste geval gezamenlijk met de direct betrokken organisaties eventuele alternatieven te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het onderbrengen bij de huisartsenpost in het ziekenhuis te Oostburg?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),
François Babijn, Statenlid