Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Apotheek in westen uitgekleed. (18-09-2014) Vragen namens Lijst Babijn aan College Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: ‘Apotheek in westen uitgekleed’.
Oostburg, d.d. 18-09-2014,
 


Geachte heer/mevrouw,
 
Toelichting.
Naar aanleiding van het artikel in de PZC van d.d. 18-09-2014: ,,Apotheek in westen uitgekleed”, waarin melding wordt gemaakt dat avond-, nacht en zondagsdiensten van apotheken in West-Zeeuws-Vlaanderen dreigen te verdwijnen, heeft onze Raadsfractie van Lijst Babijn de hierna volgende vragen aan uw College.
 
Vragen
1.     Klopt het dat CZ, als grootste verzekeraar in de regio, belast met de financiering van die spoeddiensten, ‘af wil van de huidige situatie’ en in het uiterste geval spoedrecepten vanaf 1 januari a.s. moeten worden opgehaald bij de Dienstapotheek in Terneuzen?
2.     Is uw College met ons van mening dat dat een ongewenste ontwikkeling is in een vergrijsde en daarnaast toeristische regio als West-Zeeuws-Vlaanderen?
3.     Is uw College bereid (in samenspraak met de Provincie Zeeland) een bemiddelende rol op u te nemen, met als primair doel deze belangrijke dienstverlening voor West-Zeeuws-Vlaanderen te kunnen behouden en in het uiterste geval gezamenlijk met de direct betrokken organisaties eventuele alternatieven te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het onderbrengen bij de huisartsenpost in het ziekenhuis te Oostburg?

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 


Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : info@lijstbabijn.nl,
Website: www.lijstbabijn.nl