Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Beschilderen Ledeltheater Oostburg. (15-08-2014) Vragen namens Lijst Babijn gericht aan de Raad en het College van de gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Beschilderen Ledeltheater Oostburg.
Oostburg, d.d. 15-08-2014,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Toelichting.
De Raadsfractie van Lijst Babijn heeft n.a.v. een PZC-artikel: ,,Kunstwerk gezocht voor saaie muur van Ledeltheater in Oostburg” een aantal vragen aan uw College.
 
Website www.theatersinzeeland.nl beschrijft het Ledeltheater te Oostburg als volgt: ,,Een uniek theater in karakteristieke jaren '50-stijl, zo kan het Ledeltheater in Oostburg wel omschreven worden!”
 
Vragen.
1.     Wanneer, door wie en met welk mandaat is besloten dat de “saaie muur van het Ledeltheater in Oostburg” voorzien moet worden van een “Kunstwerk”?
2.     Het krantenartikel vermeldt dat er € 7.500,-- beschikbaar is; klopt dat? Zo ja, wie stelt/stellen dat bedrag dan beschikbaar en is daarbij het onderhoud van het “kunstwerk” ingecalculeerd (zie voorbeeld watertoren waar het niet was ingecalculeerd)?
3.     Betreft het Ledeltheater in Oostburg “Beschermde/Bijzondere Architectuur”* en zo ja, mag het theater dan wel beschilderd worden?
(*Shake-Hands architectuur; bouwstijl uit de Wederopbouwperiode (1945-1960) waarbij traditionele baksteengevels en vormmiddelen worden gecombineerd met moderne materialen en constructiemethoden als staal en beton. Een mengvorm tussen de traditionele en moderne bouwmethoden.)
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.: 0117 452945, E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl